Kasko Paket Sigortası

about

TEMİNAT ALTINA ALINAN RİZİKOLAR:

 • Temel Teminatlar (Çarpma / Çarpışma, Yanma, Hırsızlık / 3.kişilerin kötü niyet ve muziplikle yaptıkları hareketler )
 • İhtiyari Mali Mesuliyet(Aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararlar ile araç sahibine düşen hukuki sorumluluğun Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası teminat limitleri üzerinde kalan kısmını poliçede yazılı olan limitlere kadar teminat altına alır.
 • Ferdi Kaza (bir kaza neticesinde araçta seyahat eden yolcu, sürücü ve sürücü yardımcılarının isim belirtilmeden yaşam kaybı, sürekli sakatlık ve tedavi masraflarının karşılanması)
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi
 • Sel Su Baskını
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık ile halk hareketleri ve Terör
 • Sigara ve Benzeri madde zararları
 • Patlayıcı, Parlayıcı ve Yakıcı Maddeler
 • Yetkili olmayan kişilerce çekilme
 • Anahtar kullanılarak aracın çalınması
 • Anahtar kaybı/kilit ve alarm değişikliği
 • Kişisel eşya
 • Olay esaslı poliçe
 • Güncel Bedel
 • Klima, İletişim Cihazları ve Diğer Aksesuarlar
 • Kıymet Kazanma (Husui araçlarda 10 yaşına kadar-Ticari Arçlarda 5 yaşına kadar)
 • Enflasyondan Korunma
 • Araç Yardım Hizmetleri
 • Kiralık Araç

SEÇİME BAĞLI EK TEMİNATLAR:

 • Ses ve Görüntü Cihazları
 • Taşınan Emtia
 • LPG’li Araç
 • Yurtdışı Teminatı
 • Kıymet Kazanma
 • Kasa Teminatı

GENEL ŞARTLAR:

 • Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları
 • İhtiyari Mali Mesuliyet Genel Şartları
 • Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları
 • Hırsızlık Genel Şartları
 • Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları